Over Pétanque Club Weert

Historie Pétanque Club Weert

In 1994 werd door de KBO (Katholieken Bond Ouderen) op verzoek van de Gemeente Weert een aantal middagen georganiseerd om de pétanquesport in Weert nieuw leven in te blazen. Er bleek echt wel belangstelling voor te zijn. In een klein comité is er wat gebrainstormd en daarna werden er ca. 20 personen gevonden die zich wilden opgeven als lid. De organisatie verliep verder zonder de inbreng van de KBO.

Na een oprichtingsvergadering werd met de belangstellenden besloten om formeel een club op te richten.

Op 6 Maart 1995 werden bij de notaris de statuten getekend en was de Pétanque Club Weert een feit. In de volgende vergadering werd een bestuur gekozen, werden veel afspraken gemaakt en de speeltijden vastgesteld. Al deze zaken waren reeds met het kleine comité en met het bestuur van de Handbalvereniging Rapiditas op Boshoven doorgesproken. Dat werd ons speelterrein. In de zomer stond op dit terrein een tijdelijke feesttent. Het bestuur dacht, dat is wat voor onze club. Dan kunnen we in de winter misschien doorspelen; beter in een tent dan stoppen en hopen dat de mensen in het voorjaar weer terugkomen. Het bestuur heeft toen een plan van aanpak uitgewerkt en een begroting opgesteld. Dat plan werd besproken met de Gemeente, afdeling SRT (Sport Recreatie en Toerisme). Door geweldige samenwerking met Rapiditas en financiële ondersteuning van de Gemeente Weert afdeling SRT stond er in oktober 1995 een tent met 4 banen, verlichting en een kachel. Er kon dus in de wintermaanden en tijdens regenbuien doorgespeeld worden.

De club groeide snel in ledenaantal en door contacten bij de Tennis Club Lichtenberg is na overleg besloten om te trachten naar het Lichtenberg-complex te verhuizen. Daar was naast het oude zwembad een ligweide, groot genoeg voor ca. 25 banen. De vroegere Rookkamer van de Paters wilden we gebruiken als clubhuis. In een buitengewone Algemene Leden Vergadering werd het plan goedgekeurd.

Er moest enorm veel werk verzet worden om banen aan te leggen, de omgeving op te schonen en het gebouw als clubhuis in te richten. Met de hulp van heel veel vrijwilligers en toentertijd een behoorlijke subsidie van de Gemeente zijn we midden 1996 verhuisd naar het Lichtenberg-complex, waar we nu nog steeds verblijven.  Er liggen 12 binnenbanen in een nieuwe zeer solide tent, met prachtige verlichting en een oliegestookte heater. Buiten liggen 11 banen omgeven door prachtige bomen.

Gelukkig zijn er binnen de vereniging zeer veel leden die zich ingezet hebben om van de club te maken wat het nu is. Een bloeiende vereniging met ca. 70 leden. Door de jaren heen zijn er diverse grote- en kleine toernooien voor leden en niet-leden georganiseerd. Voor de leden zijn er elke week diverse speeldagen t.w. maandagmiddag, woensdagavond en donderdagmiddag. Op zaterdagmiddag is er een open mix-toernooi dat voor iedereen toegankelijk is.

Rest  nog om iedereen die heeft bijgedragen aan de groei en bloei van de vereniging te bedanken. Een aantal besturen willen we noemen omdat het zonder hun support onmogelijk was om dit succes mogelijk te maken t.w. de Gemeente Weert, Stichting Provisus, Stichting Tennispark Lichtenberg, Tennis Club Lichtenberg, Pétanque Club Lichtenberg en de leden van de Pétanque Club Weert.

Bestuur Pétanque Club Weert

 • Martien Janssen (Voorzitter)
  T: 06-13394183
 • Mart van de Vin (Secretaris)
  T: 06-23632179
 • Henk Clerx (Penningmeester)
  T: 06-33857886
 • Alie Riggelink (Bestuurslid)
  T: 06-12566912
 • Gemma Maréchal(Barcommissie)
  T: 06-53132353
 • Jan v.d. Bosch (Wedstrijdcommissie)
  T: 06-10668038
 • Jan Mennen (Accommodatie)
  T: 06-12483932

Locatie Pétanque Club Weert

De Lichtenberg
IJzerenmanweg 15 6006 TA Weert

K.v.K. : 40177826
Banknr.: 176905758